contoh-akta-lahirbayi

MANFAAT AKTA KELAHIRAN

1. Sebagai wujud pengakuan negara mengenai status individu, perdata dan kewarganegaraan seseorang
2. Sebagai dokumen/bukti sah mengenai identitas seseorang
3. Sebagai bahan rujukan penetapan identitas dalam dokumen, misalnya ijasah
4. Masuk sekolah TK sampai dengan Perguruan Tinggi
5. Melamar Pekerjaan
6. Pembuatan KTP, KK dan NIK
7. Membuat Paspor
8. Pengurusan Tunjangan Keluarga
9. Pengurusan Pensiun Pegawai
10. Pencatatan Perkawinan
11. Pengangkatan anak
12. Pengesahan anak
13. Pengurusan Beasiswa

PERSYARATAN PEMBUATAN AKTA KELAHIRAN

1. Form. F2.01 Pelaporan Kelahiran
2. Surat Keterangan Kelahiran ( Brewis ) Desa/Kelurahan
3. Surat Keterangan Kelahiran dr/bidan/penolong kelahiran
4. Fotocopy KK Terbaru (Anak masuk dalam KK )
5. Fotocopy KTP Orang Tua
6. Fotocopy KTP 2 Orang saksi dan saksi tanda tangan pada Form register kelahiran
7. Fotocopy Akta Nikah dilegalisir KUA

a. Apabila terdapat perbedaan nama orang tua pada Akta Nikah dengan KTP/KK, melampirkan Surat Keterangan Beda Nama dan Surat Pernyataan beda nama bermaterai Rp. 6.000,-

b. Apabila menikah tidak memiliki Akta Nikah, maka harus Isbat Nikah di Pengadilan Agama / PA

c. Apabila Orang Tua tidak memiliki Akta Nikah, maka akta kelahiran terbit anak dari seorang ibu.

(Admin website desa Brecek)